Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

2490 55bc 500

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

Reposted fromdorks dorks viawszystkodupa wszystkodupa
kangurek
1017 9622
Reposted fromkyte kyte viapanpancerny panpancerny
kangurek

Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?

www.oczamimezczyzny.pl
Reposted fromwstydem wstydem viacalineczka calineczka
kangurek
1398 2462 500
Reposted frompapaj papaj viairmelin irmelin
kangurek
1524 ed89 500
Reposted fromXandir Xandir viairmelin irmelin
kangurek
0988 56a8 500

August 20 2017

kangurek
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawasteland wasteland
kangurek
kangurek
3742 2db0 500
kangurek
5867 f6d4 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
kangurek
7008 6e92 500
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin

August 19 2017

kangurek
6563 5c28

August 18 2017

kangurek
5805 e3c7 500
Reposted fromkelu kelu viapanpancerny panpancerny

August 17 2017

kangurek
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viairmelin irmelin
kangurek
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatoniewszystko toniewszystko
kangurek
3805 827f 500
dansing
Reposted frompankamien pankamien viapanpancerny panpancerny

August 13 2017

kangurek

August 12 2017

kangurek
2102 0d19
Reposted fromkarahippie karahippie viaK8 K8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl