Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

kangurek
0309 e247 500
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
kangurek
7000 0eab
Reposted fromMakeMePurr MakeMePurr viairmelin irmelin
kangurek

March 27 2018

kangurek
kangurek
6298 7ac7
impressive !
kangurek
kangurek

March 24 2018

kangurek

March 04 2018

kangurek
0257 9ed8 500

i-like-lots-of-things:

what did we do to deserve Hugh Jackman?

kangurek
0434 5d46 500
Reposted fromtfu tfu viapanpancerny panpancerny
kangurek
Wybieramy łatwiejszą ścieżkę, idziemy za znajomymi, bo oni akurat tam idą, idziemy za innymi, bo ta ścieżka jest już wydeptana, wiemy czego się spodziewać. A twoja ścieżka ? Jest tam, nie naruszona, jest to odrębny kierunek, który prowadzi cię w zupełnie inną stronę, do rzeczy ,które lubisz, a nie do tych co lubią twoi znajomi, albo to jest modne, narzucone. Co chciałbyś zrobić, ale powstrzymuje cie opinnia innych ludzi ? Wyjechać ? Pisać ? Śpiewać ? Chcesz mieć inny kolor włosów ? Zapisać się na kurs ? Więc czemu tego nie robisz, skoro to cię uszczęśliwia. Próbuj.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
kangurek
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
kangurek
3935 c388 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viairmelin irmelin

January 26 2018

kangurek
kangurek
7137 1e5d 500
Sedno sprawy?

January 25 2018

kangurek
2284 abc4 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
kangurek
5151 21e9 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
kangurek
4294 2b75 500
Reposted frompunisher punisher viapanpancerny panpancerny
kangurek
5386 f243 500
dvbrd
Reposted fromlooque looque viapanpancerny panpancerny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl